Skånsom skogsdrift

Noen steder er det ønskelig med en mer skånsom tømmerdrift enn det som normalt blir gjort. Dette er for eksempel i områder der store kjøreskader vil være til sjenanse og skape irritasjon og konflikter.


Dette kan eksempelvis være drifter i mye brukte turområder, eller drifter nær bebyggelse/boligområder. Dersom det blir store synlige kjøreskader i slike områder vil det kunne vekke sterke reaksjoner blant folk, og skape ett unødvendig negativt fokus på skognæringen. Derfor tilbyr vi ett alternativ til "vanlig" maskinell sluttavvirkning.

Dette er da basert på manuell hogst, og fremkjøring med vesentlig mindre og lettere utstyr enn det som er vanlig i dag. Lassbæreren vi bruker er ned imot en tiendel av vekten til en stor lassbærer, og forårsaker dermed langt mindre skader i terrenget.